Niepoprawna pisownia

sięgnołem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sięgnąłem

Poprawna pisownia