Niepoprawna pisownia

siedemnasty październik

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

siedemnasty października

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siedemnastym dniu października, nie zaś o siedemnastym październiku.