Poprawna pisownia

siedemnasty lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o siedemnastym dniu lipca, nie zaś o siedemnastym lipcu.


Niepoprawna pisownia

siedemnasty lipiec

Niepoprawna pisownia