Poprawna pisownia

sfałszowane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z fałszowane

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zfałszowane

Niepoprawna pisownia