Niepoprawna pisownia

sdali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zdali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z dali

Niepoprawna pisownia