Poprawna pisownia

ścina

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zcina

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z cina

Niepoprawna pisownia