Poprawna pisownia

ścierały

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z cierały

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcierały

Niepoprawna pisownia