Poprawna pisownia

ścielić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

źcielić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcielić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ścielidź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ścielać

Niepoprawna pisownia