Poprawna pisownia

schodzić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z chodzić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchodzić

Niepoprawna pisownia