Poprawna pisownia

schłodzi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

z chłodzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

shłodzi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zchłodzi

Niepoprawna pisownia