Poprawna pisownia

odczekamy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

otczekamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

od czekamy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ot czekamy

Niepoprawna pisownia