Poprawna pisownia

sąsiedzki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

sąsiecki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

somsiedzki

Niepoprawna pisownia