Niepoprawna pisownia

sąsiectwie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sąsiedztwie

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

somsiedztwie

Niepoprawna pisownia