Niepoprawna pisownia

zwruszające

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wzruszające

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wzrószające

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wzruszajonce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

w zruszające

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zwruszajonce

Niepoprawna pisownia