Niepoprawna pisownia

sanatorja

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sanatoria

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

senatoria

Niepoprawna pisownia