Poprawna pisownia

samopoczuciem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

samopoczóciem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

samo poczuciem

Niepoprawna pisownia