Niepoprawna pisownia

rzondłem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądłem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondłem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rządłem

Niepoprawna pisownia