Niepoprawna pisownia

wy winął

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

wywinął

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wywinoł

Niepoprawna pisownia