Poprawna pisownia

rzekłeś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żekłeś

Niepoprawna pisownia