Poprawna pisownia

rzeczowniki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żeczowniki

Niepoprawna pisownia