Poprawna pisownia

rzeczami

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rzeczmi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żeczmi

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żeczami

Niepoprawna pisownia