Poprawna pisownia

zawrócić

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zawrucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wrucić

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

za wrócić

Niepoprawna pisownia