Poprawna pisownia

rządzeniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

żondzeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

żądzeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rzondzeniu

Niepoprawna pisownia