Niepoprawna pisownia

rządanie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądanie

Poprawna pisownia