Niepoprawna pisownia

rządam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

żądam

Poprawna pisownia