Poprawna pisownia

ryż

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rysz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ryrz

Niepoprawna pisownia