Niepoprawna pisownia

ruwna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

równa

Poprawna pisownia