Niepoprawna pisownia

rospientość

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

rozpiętość

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rozpientość

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rospiętość

Niepoprawna pisownia