Poprawna pisownia

rękami

Poprawna pisownia, znaczenie: forma występująca powszechniej, zalecamy jej użycie.

Poprawna pisownia

rękoma

Poprawna pisownia, znaczenie: forma poprawna, choć mniej popularna.


Niepoprawna pisownia

renkami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

renkoma

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ręcami

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rencami

Niepoprawna pisownia