Obie formy są poprawne i mają identyczne znaczenie, można stosować je wymiennie.

Poprawna pisownia

rechoczą

Poprawna pisownia

Poprawna pisownia

rechocą

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

rehoczą

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

rehocą

Niepoprawna pisownia