Niepoprawna pisownia

dobrodź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dobroć

Poprawna pisownia