Niepoprawna pisownia

goło ledź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gołoledź

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie na warstwę lodu powstałą na powierzchni ziemi wskutek zamarzania spadających przechłodzonych kropli deszczu lub mżawki, ewentualnie opadania mgły.


Niepoprawna pisownia

gouoledź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gołoleć

Niepoprawna pisownia