Poprawna pisownia

wytrzymasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

wy trzymasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytżymasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

wytszymasz

Niepoprawna pisownia