Niepoprawna pisownia

pszywiązali

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przywiązali

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przy wiązali

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przywionzali

Niepoprawna pisownia