Niepoprawna pisownia

pszypuszczacie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przypuszczacie

Poprawna pisownia, znaczenie: uważacie coś, domyślacie się czegoś nie mając pewności lub pozwalacie komuś lub czemuś zbliżyć się do siebie.


Niepoprawna pisownia

przypószczacie

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy puszczacie

Niepoprawna pisownia