Niepoprawna pisownia

pszyhamowaliśmy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przyhamowaliśmy

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przychamowaliśmy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy hamowaliśmy

Niepoprawna pisownia