Niepoprawna pisownia

nie dowidzę

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedowidzę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

niedo widzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie do widzę

Niepoprawna pisownia