Poprawna pisownia

stoi

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

stoii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

stoji

Niepoprawna pisownia