Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: używamy tego zwrotu chcąc zwrócić uwagę na najważniejszą część naszej wypowiedzi. Jest to wyrażenie przyimkowe (do takich wyrażeń należą połączenia przyimków z rzeczownikami, przysłówkami, zaimkami oraz liczebnikami) i zasady ortograficzne wskazują zapis rozłączny, zaś fakt, występowania „rz” po literze „p” sugeruje użycie właśnie takiej pisowni zamiast „ż” lub „sz”.


Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia