Poprawna pisownia

przystopujesz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przyztopujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przy stopujesz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszystopujesz

Niepoprawna pisownia