Niepoprawna pisownia

nie kwestionowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niekwestionowany

Poprawna pisownia