Niepoprawna pisownia

przymiod

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przymiot

Poprawna pisownia, znaczenie: walor, pozytywna cecha charakteru lub właściwość czegoś.


Niepoprawna pisownia

pszymiot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pżymiot

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przymjot

Niepoprawna pisownia