Niepoprawna pisownia

przyjżeć

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przyjrzeć

Poprawna pisownia