Poprawna pisownia

przy rondzie

Poprawna pisownia, rondo w znaczeniu: kolisty plac na skrzyżowaniu ulic. Może oznaczać także szeroki brzeg kapelusza okalający jego główkę lub strofę o dwóch rymach, złożoną na ogół z 15 wersów.


Niepoprawna pisownia

na rądzie

Niepoprawna pisownia