Poprawna pisownia

dłuży

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dłurzy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłuszy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dłóży

Niepoprawna pisownia