Poprawna pisownia

przeżyła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

prze żyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przerzyła

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszeżyła

Niepoprawna pisownia