Niepoprawna pisownia

u miecie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umiecie

Poprawna pisownia