Poprawna pisownia

przedostatni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

przed ostatni

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedostatni

Niepoprawna pisownia