Poprawna pisownia

przede wszystkim

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie przyimkowe, którego używamy chcąc zwrócić uwagę na to co jest naszym zdaniem najważniejsze. Zgodnie z zasadami ortografii polskiej wszystkie konstrukcje będące wyrażeniami przyimkowymi zapisywać powinniśmy rozłącznie, zaś słowo „przede” zawsze przez „rz” (ponieważ następuje po literze „p”).


Niepoprawna pisownia

pszede wszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedewszystkim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede wszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszyskim

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedewszystkim

Niepoprawna pisownia