Czy przed słowem „aby” stawiamy przecinek?
Przecinek to znak interpunkcyjny, występujący w języku polskim stosunkowo często. Jego najczęstsza funkcja to rozdzielanie zdania złożonego na zdanie podrzędne i nadrzędne. Służy on również między innymi do wydzielania ze zdania wtrąceń, a także umożliwia wymienianie poszczególnych przedmiotów, osób czy cech. Zapisanie przecinka w odpowiednim miejscu jest kluczowe, aby odbiorca naszej wiadomości poprawnie ją zrozumiał, choć oczywiście nie jest to proste. Wątpliwości pojawiają się na przykład, gdy w zdaniu używamy słówka „aby”.

Czy należy poprzedzić je przecinkiem?
Odpowiedź na to pytanie zależy od funkcji, którą słowo „aby” pełni w zdaniu.

„Aby” jako partykuła ograniczająca
Gdy „aby” występuje w zdaniu jako partykuła o znaczeniu ograniczającym, najczęściej pojawia się na jego początku, choć czasem także spotykamy go w środku zdania. Wówczas nie stawiamy przed nim przecinka.
Przykłady:
Aby tylko zdać do następnej klasy!
Po przyjęciu zostało aby trochę resztek, które można było wyrzucić dla zwierząt.

„Aby” w zdaniach złożonych
Najczęstszą funkcją spójnika „aby” w języku polskim jest wprowadzanie zdania podrzędnego. Wówczas umieszczamy go na początku zdania lub też bezpośrednio po zdaniu nadrzędnym. Należy wtedy dwie części zdania oddzielić przecinkiem.
Przykłady:
Aby dostać się do portu, należy skręcić w prawo na najbliższym skrzyżowaniu.
Jutro na rozmowie kwalifikacyjnej będę mieć szansę, aby pokazać na co mnie stać.

Pisownia wyrażenia „tak aby”
W wyrażeniu „tak aby” może występować zarówno z przecinkiem przed słówkiem „aby”, jak i bez niego. Wszystko zależy od naszej interpretacji zdania oraz akcentu, który w nim użyjemy. Niekiedy bowiem „aby” pełni funkcję zaimka przysłownego, zastępującego w zdaniu przysłówek – w tej należy postawić przed nim przecinek.
Przykłady:
Postaraj się skończyć pracę tak, by na pewno zdążyć na pociąg.
Postaraj się skończyć pracę szybko, tak aby na pewno zdążyć na pociąg.

Określenie „aby-aby”
W języku polskim istnieje również określenie „aby-aby”, które oznacza „ledwo, przeciętnie”. Należy zawsze pisać je z łącznikiem.
Przykład:
Po przebytym przeziębieniu ciągle czuję się aby-aby.